PedagogHunden®

PedagogHunden® är ett eget varumärke. För att gå denna utbildning behöver du ha en lärarexamen. Hunden arbetar tillsammans med sin förare i ett team som kallas för PedagogHundsteam. Det är tillsammans med sin förare som hunden kan hjälpa barn, ungdomar och elever att klara skolan på ett bättre sätt. Hunden tillsammans med hundförare/lärare hjälper eleverna att fungera som en motivator eller dörröppnare för lärandet och kan hjälpa till för att öka självförtroende, självkänsla och utveckla språk och kommunikation. Den medverkar till att höja motivation och inspirera till utveckling och lärande. En PedagogHundsförare tillsammans med sin hund kan tillsammans med sin hund hjälpa sina elever att nå målen i skolan.

Kursinnehåll

 • Läroplanernas uppdrag i ett PedagogHundsperspektiv
 • PedagogHunden® – Hunden som resurs och verktyg i pedagogiska miljöer
 • Hundspråk och teori kring hundar och hundträning
 • Klickerträning
 • Genomgått och klarat av kriterielistan (hundträning) för PedagogHundsteam vid SPI
 • Ett professionellt förhållningssätt, där barn, ungdomar och elever sätts i fokus
 • Ett professionellt förhållningssätt, konflikthantering och professionella samtal
 • Hur hundteamet kan bidra till att hjälpa barn, ungdomar och elever med olika särskilda behov, funktionshinder etc. att utvecklas och tillgodogöra sig undervisning eller liknande.
 • Att hitta yrkesrollen där pedagoghunden är vårt verktyg för att hjälpa elever att nå målen
 • Elever i behov av stöd
  • Neuropsykiatriska funktionshinder
  • Dyslexi och dyskalkyli
  • Språkstörning
  • Empati, självkänsla, självförtroende och självinsikt
  • Fysiska funktionshinder
  • Mobbning
  • Elevernas språk, läs- och skrivutveckling
  • Ämnesintegrering i ett PedagogHundsperspektiv
  • Kommunikation och ledarskap i pedagogiska miljöer
  • En förändrad lärarroll
  • Socialt samspel – empati, empati, kommunikation, motivation, självförtroende, självkänsla, självinsikt, KASAM, Mobbning etc.
  • Friskvård och hälsa
  • Motivationsskapande aktiviteter
 • Genomfört praktik 50 h
 • Självständigt arbete
 • Miljöträning – 12 h i olika miljöer – redovisas i ord och bild/foto
 • Litteraturstudier kopplat till kursinnehåll
 • Licensiering – avslutande besök under praktikperioden där pedagoger observerar dig i ditt arbete tillsammans med din hund

Hos oss får du som utbildar dig en skräddarsydd utbildning där vi tar hänsyn till dig och din hunds behov. Detta gör dig och din hund till goda representanter för arbete med hundar i pedagogiska miljöer. Utbildningen är en distansutbildning där alla har en egen mentor. Den tar mellan 8 – 18 månader att slutföra och kan genomföras på hemmaplan. Mentorer finns runt om i Sverige. Inprovning/intervju sker innan start.

Kursstart

Vi startar 3 – 5 team/månad och har mentorer över hela Sverige.

Kostnad

22 695 kr  inkl moms (privatperson) och 22 695 kr ex moms (företag, kommuner). För anmälan eller mer information, maila till info@pedagoghunden.se.  

Vi samarbetar med Svea Ekonomi som erbjuder olika betalningsupplägg. Litteratur ingår ej. PedagogHunden är ett registrerat varumärke.

Kontakta oss

PedagogHunden®Sverige