Vanliga frågor

Vad gör ett Besöks- och Terapihundsteam?
En Besöks- och terapihund arbetar tillsammans med sin förare i ett team, som kallas för Besöks- och terapihundsekipage. Det är tillsammans med sin förare som hunden kan hjälpa människor att må bättre. Hunden hjälper människor genom att fungera som en motivator – helt enkelt höja motivationen och inspirera till förbättring och utveckling. Oftast ingår ekipaget i ett större team bestående av exempelvis personal vid vård, omsorg och skola, läkare, lärare, psykolog, specialpedagoger m.m.
Det som visar sig framgångsrikt med att använda hund som redskap är att den skapar en god stund, tillför glädje, gör så att gamla minnen väcks till liv och utan att värdera en medmänniska kan hunden och föraren göra skillnad för en kortare eller längre stund. De finns de som säger att terapihundar till och med kan ersätta mediciner. Forskning har bedrivits i England, USA, Japan m. fl. Namnet terapihund kommer från USA där ordet Therapy Dog används för dessa arbetande hundar.

Hur vet ni om hunden och hundföraren är lämpliga för arbete som hundteam tillsammans?
Innan start sker en inprovning/intervju där vi ser att vi har en social hund som gillar människor och att den ej har uttalade rädslor eller dylikt. Vi vill se relationen och kommunikationen mellan hund och hundägare etc. Vi utmanar hund men utsätter den aldrig för obehag vid detta tillfälle.

När kan ett hundteam börja sin utbildning?
En valp kan gå första delen av utbildningen (block 1- 4) sedan sker inprovning/intervju och teamet kan gå vidare in i praktik. Hunden ska vara cirka 1 år när den börjar praktiken. De flesta börjar vid cirka 1 års ålder eller äldre.

Varför behövs en utbildning av hundteamet?
Utbildningen behövs för att säkerheten ska vara hög i mötet med klient, elev eller patient. Hundföraren behöver ha mycket goda kunskaper i hundspråk, hur hundar lär, rastypiska beteenden etc. Vi brukar säga att utbildningen är ett säkerhetspaket som ska skapa goda, säkra, professionella möten med den som bäst behöver det. I utbildningen ingår även att lära sig mer om professionella samtal för att kunna skapa bra professionella möten.
Är det någon speciell ras som kan utbildas till Besöks- och terapihund eller PedagogHund™?
Det som behövs är en social hund som gillar människor. Alla raser kan utbildas. Hundarna ska ha god hälsa och ett vanligt hundliv på sidan om. Hos oss säger vi att i första hand ska hunden vara hund och ha ett gott liv i sin familj – sedan kan den jobba också och göra skillnad för den som bäst behöver det.

Hur länge kan en hund arbeta innan den behöver vila?
En hund arbetar max 1,5 - 2 h och sedan behöver den återhämtning och vila för att inte hundens stressnivå ska bli för högt. En hund kan arbeta vid några tillfällen under en dag. Hur länge en hund kan arbeta är individuellt men vi har satt en maxgräns för det och sedan kommer denna fråga också tillbaka under praktiken där mentor är noga med att ställa frågor kring hur arbetet går allt för att vår hunds stressnivå ej ska vara för hög så att säkerheten i arbetet minskar.

Kan hunden arbeta en hel dag?
Nej, en hund behöver vila och återhämtning efter ett arbetspass tillsammans med hundföraren. Maxtid 2 h /pass är en gräns som ej ska överskridas. En hund kan alltså inte arbeta heltid utan de som har en hund kombinarer ofta arbetet med annat arbete också.
 

Behöver jag en hundinstruktörsutbildning för att börja BeteendeCoachen?

Nej, du har allt inlagt i denna utbildning som du behöver som gör att du blir en professionell BeteendeCoach/hundpsykolog. BeteendeCoachen är ett registrerat varumärke.

Hur kan jag delbetala era utbildningar?

Vi har ett samarbete med Svea Ekonomi för delbetalningsupplägg som är räntefria - administrativ kostnad 45 kr/mån samt uppläggningsavgift tillkommer 295 - 495 kr beroende på längd på delbetalning. Vi gör kreditprövningen för att du ska få ta del av det räntefria erbjudandet.

Vilken är maxtiden för att deltaga i utbildningar vid SPI?

Maxtiden är 18 månader (för att öka på tiden måste deltagarna meddela mentor i god tid (3 mån) före 18 månader.

Vad behöver en Besöks- och Terapihund eller PedagogHund™ kunna?
•    Tolerera att bli klappad av främling
•    Ligga still i längre perioder i knä eller bredvid klient
•    Kunna ligga still och bli klappad bredvid en klient
•    Kunna leka med en leksak under arbetet
•    Gå till en annan person
•    Tåla att bli kramad
•    Bli kammad
•    Apportera en leksak
•    Lyssna på ett nej-kommando
•    Gå fint i koppel
•    Gå genom folksamling utan oro
•    Placeras uppe på olika ställen. Ex. stol, bänk, bord etc.
•    Placeras under ex. stol, bänk, bord etc.
•    Kunna gå bredvid rullstol, rullator etc.
•    Göra sig tillgänglig så att klienter med nedsatt rörlighet kan komma åt att klappa

Hur går ett besök till?
Arbetet anpassas till klientens individuella behov. Besöks- och Terapihundsteamet kan bland annat hjälpa till med att:
•    Öka motivationen
•    Öppna till samtal
•    Minska oro och ångest
•    Öka självkänsla och självförtroende
•    Skapa en känsla av sammanhang (KASAM)
•    Öka viljan att interagera med andra
•    Lindra smärta
•    Sänka nivån av stresshormoner
•    Påskynda läkning av sår och stärka immunförsvaret
•    Skapa lugn och ro
•    Göra oss mer sociala och intresserade av vår omgivning
•    Minska rädslor och aggressioner

Vilken effekt har besöket med hunden och hundteamet?
Hos oss ser vi det som att teamet gör skillnad och där hunden kan vara en dörröppnare, dock är hundföraren minst lika viktig för att skapa bra möten. En av de största effekterna av att träffa en Besöks- och Terapihund, Pedagogisk Tjänstehund samt PedagogHunden™ är att halten av må-bra-horment oxytocin ökar i kroppen.  Hunden har en förmåga att acceptera människan för den hon är utan att lägga någon värdering i hur människan ser ut, luktar eller vilken status man har. Vetenskapliga undersökningar har visat att hunden, bara genom att närvara sänker pulsen hos människan och fungerar lugnande i stressade och oroande situationer. Läs mer om forskningen.