Etologi grund

Etologi grund

Etologi grund är en distansutbildning med egen mentor. I kursen ingår individuellt stöd och feedback från din mentor under hela utbildningen. Du kan jobba i din egen takt och kontinuerlig kontakt sker med mentor.

Utbildningen är en teoretisk utbildning där litteratur ska läsas, uppgifter ska göras och sändas in till mentor. Denna utbildning fokuserar på etologi och hundens beteende samt inlärning. I denna ingår även praktiska moment och observationer för att omsätta teori i praktisk verklighet. Utbildningen består av 7 block och för att få godkänt ska alla delar vara klara och godkända. Utbildningen tar mellan 6 månader – 12 månader att slutföra – 12 månader är maxtiden. 

Innehåll

 • Etologi
 • Grundläggande etologiska begrepp
 • Hundens utvecklingsfaser och beteende
 • Likheter och skillnader varg och hund
 • Aggression, rädsla etc
 • Hundspråk
 • Beteendestudier på hundar i flock
 • Observationer hundar i flock
 • Kognition och Inlärning – hund
 • Önskvärda och icke önskvärda beteenden hos hund
 • Raser och arbetsbakgrund hos våra hundar

Studieform

Distansutbildning som går att genomföra på hemmaplan i egen takt (maxtid 12 månader) med egen mentor som följer och ger feedback under utbildningstiden.

Förkunskap

Du behöver ha gymnasieutbildning i grunden för att studera hos oss eller likvärdigt.

Din ålder ska vara från 18 år och uppåt. Viss datorvana krävs, eftersom uppgifter ska skickas in digitalt till mentor. Ett stort intresse för hundar och beteende. Utbildningen innebär att deltagaren skickar in skriftliga inlämningsuppgifter till mentor som ger feedback och ny uppgift.

Kostnad

Ordinarie pris – 8 695  kr inkl. moms för privatpersoner – för företag är priset ex moms.. Bindande anmälan – avgift återfås ej. Räntefria delbetalning 3- 24 månader via Svea Ekonomi kan ordnas hos oss. Kreditprövning görs av oss. Litteratur ingår ej. Anmälan är bindande.