Övriga yrkesutbildningar

Etologi grund

Etologi grund är en distansutbildning med egen mentor. I kursen ingår individuellt stöd och feedback från din mentor under hela utbildningen. Du kan jobba i din egen takt och kontinuerlig kontakt sker med mentor.

Utbildningen är en teoretisk utbildning där litteratur ska läsas, uppgifter ska göras och sändas in till mentor. Denna utbildning fokuserar på etologi och hundens beteende samt inlärning. I denna ingår även praktiska moment och observationer för att omsätta teori i praktisk verklighet. Utbildningen består av 7 block och för att få godkänt ska alla delar vara klara och godkända. Utbildningen tar mellan 6 månader – 12 månader att slutföra – 12 månader är maxtiden. 

Innehåll

 • Etologi
 • Grundläggande etologiska begrepp
 • Hundens utvecklingsfaser och beteende
 • Likheter och skillnader varg och hund
 • Aggression, rädsla etc
 • Hundspråk
 • Beteendestudier på hundar i flock
 • Observationer hundar i flock
 • Kognition och Inlärning – hund
 • Önskvärda och icke önskvärda beteenden hos hund
 • Raser och arbetsbakgrund hos våra hundar

Studieform

Distansutbildning som går att genomföra på hemmaplan i egen takt (maxtid 12 månader) med egen mentor som följer och ger feedback under utbildningstiden.

Förkunskap

Du behöver ha gymnasieutbildning i grunden för att studera hos oss eller likvärdigt.

Din ålder ska vara från 18 år och uppåt. Viss datorvana krävs, eftersom uppgifter ska skickas in digitalt till mentor. Ett stort intresse för hundar och beteende. Utbildningen innebär att deltagaren skickar in skriftliga inlämningsuppgifter till mentor som ger feedback och ny uppgift.

Kostnad

Ordinarie pris – 8 695  kr inkl. moms för privatpersoner – för företag är priset ex moms.. Bindande anmälan – avgift återfås ej. Räntefria delbetalning 3- 24 månader via Svea Ekonomi kan ordnas hos oss. Kreditprövning görs av oss. Litteratur ingår ej. Anmälan är bindande.

BeteendeVetare Hund

BeteendeVetare  hund är en distansutbildning med egen mentor, som du kan gå var du än bor i Sverige och Norden.  I kursen ingår individuellt stöd och feedback från din mentor under hela utbildningen. Du kan jobba i din egen takt och allt ditt arbete kan du göra på hemmaplan.

Utbildningen är en teoretisk utbildning där litteratur ska läsas, uppgifter ska göras och sändas in till mentor. Denna utbildning fokuserar på hundens beteende och inlärning och skiljer sig från vår utbildning BeteendeCoachen™, men är ett mycket bra komplement till denna. Den tar också upp hundens biologi samt raskunskap etc. Utbildningen består av 7 block med varierande antal delar.


Den som går utbildningen kan också komplettera och läsa vår utbildning BeteendeCoachen™ och därmed få en examen som innehåller coachning och arbete med hundägare och hundar.  Då erhålls även ett diplom som HundTerapeut. Maxtid för utbildningen är 18 MÅNADER. Anmälan är bindande och kursavgift återbetalas ej om deltagaren avslutar sina studier utan att fullfölja utbildningen. Litteratur ingår ej

Innehåll 

 • Etologi
 • Från valp till vuxen hund
 • Inlärning och hundträning
 • Hundspråk
 • Hundens biologi och anatomi
 • Rädslor och stress
 • Upplevda beteendeproblem hos hundar
 • Raser och raskunskap

Kursstart
Vi startar 3 – 5 BeteendeVetare – Hund varje månad.
Diplom utdelas vid slutförd utbildning.
 
Kostnad 
15 695 kr inkl moms (privatperson)15 695 kr ex moms (företag). Vi har ett samarbete med Svea Ekonomi för delbetalningsupplägg (3-24 månader räntefritt, uppläggningsavgift samt adm avgift tillkommer). Skicka ett mail till info@pedagoghunden.se så kommer mer information till dig! 

Anmälan är bindande.

Hundens beteende, inlärning och språk

Hundens beteende, inlärning och språk är en distanskurs. Denna går att göra helt på hemmaplan. I kursen ingår individuellt stöd och feedback från din mentor som följer dig på denna kurs. Du kan jobba i din egen takt och kontinuerlig kontakt sker med mentor. Utbildningen är en teoretisk utbildning där litteratur ska läsas, uppgifter ska göras och sändas in till mentor, som ger feedback. Maxtid för utbildningen är 6 MÅNADER. Anmälan är bindande och kursavgift återbetalas ej om deltagaren avslutar sina studier utan att fullfölja utbildningen.

Innehåll

 • Hur hunden lär in och lär nytt
 • Hur tänker din hund? 
 • Hundens språk 
 • Hundens beteende och inlärning
 • Hundens beteende
 • Hundens språk och kommunikation med hundar och människor

Studieform

Distansutbildning som går att genomföra på hemmaplan i egen takt och utbildningen tar mellan 4-6 månader att färdigställa.

Förkunskap

Din ålder ska vara från 18 år och uppåt. Viss datorvana krävs, eftersom uppgifter ska skickas in digitalt till mentor. Ett stort intresse för hundar och beteende är att föredra.

4 950 kr inkl moms för privatpersoner. För företag är priset ex moms. Anmälan är bindande och avgiften återfås ej om deltagaren ej slutför sin utbildning. Räntefria delbetalning 3- 24 månader via Svea Ekonomi kan ordnas via oss. Kreditprövning görs av oss. Litteratur ingår ej. 

Anmälan är bindande.

SamtalsCoachen

Denna utbildning är för dig som vill arbeta med förändringsarbete med individer och grupper. Kanske arbetar du idag som Coach, lärare, chef eller liknande – då kommer denna kurs att hjälpa dig i ditt arbete…
”Att coacha för medvetenhet och ansvar leder på kort sikt till att en uppgift blir utförd och på lång sikt till högre livskvalitet” 
”Avlägsnandet av inre hinder leder ofta till att de yttre hindren får hanterbara proportioner” 

 • Att ha god kompetens i samtal och kommunikation hjälper dig att nå framgång i mötet med människor både privat och i arbetslivet. 
 • SamtalsCoachens arbete syftar till att identifiera yttre och inre hinder och för att öka medvetenheten om sina egna resurser och andras resurser och möjligheter.
 • SamtalsCoachen arbetar med att coacha till förändrat beteende och utveckling hos en annan person
 • SamtalsCoachen bygger upp klienternas medvetenhet och ansvarskänsla. 
 • SamtalsCoachen är en distansutbildning som går att genomföra på hemmaplan var du än bor i Sverige och tar mellan 6 – 10 månader att slutföra.  För att gå denna utbildning krävs att du vill utveckla dina egna coachkunskaper i ditt liv eller ditt arbete. Denna utbildning innehåller både föreläsningar, webinarer, eget arbete, inlämningsuppgifter, samtal etc. Den består av 7 olika block.

Innehåll

 • Att arbeta som SamtalsCoach
 • Det professionella, utvecklande och vägledande samtalet
 • Coaching som utvecklingsverktyg
 • Verktyg för coachen
 • Coachning för förändring av beteenden
 • Litteratur
 • Samtalets betydelse för hälsan och för att må bra som människa
 • Alla har en egen mentor i denna utbildning. Inlämning av kursuppgifter sker via mail.

Mål 

Målet med utbildningen är att skaffa sig verktyg som gör att du som SamtalsCoach kan hjälpa människor att förändra sina beteenden, så att de utvecklas vidare mot de mål som de själva har.

Kostnad

Kostnad för hela SamtalsCoachen är 13 695 kr inkl moms för privatpersoner (för företag är priset ex moms). Vi har ett samarbete med Svea Ekonomi för delbetalning (3-24 mån, adm avgift tillkommer 45kr/mån samt en uppläggningsavgift 295 – 495 kr). Litteratur ingår ej.